Задължителна литература през лятото

СПИСЪК С КНИГИТЕ ЗА ЛЯТОТО:

Книги за 8. клас:

– Омир – „Илиада“ – (1., 6., 22. и 24. песен от поемата)
– Сафо – „Любов“
– Софокъл – „Антигона“
– Библията
– „Пространно житие на Константин – Кирил“
– Константин Преславски – „Азбучна молитва“
– Черноризец Храбър – „За буквите“
– Джовани Бокачо – „Декамерон“ – „Притчата за трите пръстена”
– Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“ – глави 1. и 8.
– Уилям Шекспир – „Хамлет“
– Уилям Шекспир – Сонети – сонети 91 и 130

Книги за 9. клас:

– Джонатан Суифт – „Пътешествията на Гъливер“ – глава I от I част и
глава I от II част
– Даниел Дефо – „Робинзон Крузо“ – глави по избор от романа
– Джордж Байрон – „Как искам пак да съм дете“
– Александър С. Пушкин – „Евгений Онегин“ – глави III и VIII
– Оноре дьо Балзак – „Дядо Горио“
– Гюстав Флобер – „Мадам Бовари“ – VII глава от I част
– Шарл Бодлер – „Сплин“
– Пол Верлен – „Есенна песен“
– Паисий Хилендарски – „История славянобългарска“
– Петко Р. Славейков – „Изворът на белоногата“
– Христо Ботев – „Майце си“
– Христо Ботев „Моята молитва“
– Христо Ботев – „Хаджи Димитър“
– Христо Ботев – „Обесването на Васил Левски“
– Христо Ботев – „Странник“

Книги за 10. клас:

– Иван Вазов – „Епопея на забравените“
– Иван Вазов – „Левски“
– Иван Вазов – „Под игото“ ( главите „Гост“, „Новата молитва на
Марка“, „Пиянството на един народ“)
– Алеко Константинов – „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един
съвременен българин“
– Алеко Константинов –„Бай Ганьо се върна от Европа“
– Пенчо П. Славейков – „Cis moll“
– Пейо Яворов – „Арменци“, „Две хубави очи“ , „В часа на синята мъгла“
– Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш…“
– Елин Пелин – „Гераците“
– Гео Милев – „Септември“
– Христо Смирненски – „Зимни вечери“
– Атанас Далчев – „Повест“
– Йордан Йовков – „Албена“ , „Индже“
– Никола Вапцаров – „Писмо“ ( „Ти помниш ли….“)
– Димитър Димов – „Тютюн“ ( І и ХVІ глава от І част)
– Николай Хайтов – „Дърво без корен“
– Йордан Радичков – „Нежната спирала“

Книги за 11. клас:

– Димитър Талев – „Железният светилник”
– Алеко Константинов – „Бай Ганьо“ , „Бай Ганьо журналист“
– Станислав Стратиев – „Балкански синдром“
– Иван Вазов – „Паисий“ , „Новото гробище над Сливница“, „При Рилския
манастир“
– Никола Вапцаров – „История“
– Йордан Радичков – „Ноев ковчег“
– Христо Ботев – „Борба“, „До моето първо либе“
– Елин Пелин – „Андрешко“
– Христо Смирненски – „Приказка за стълбата“
– Емилиян Станев – „Крадецът на праскови“
– Пейо Яворов – „Градушка“
– П. П. Славейков – „Спи езерото“

Книги за 12. клас:

– Димчо Дебелянов – „Аз искам да те помня все така“
– Христо Фотев – „Колко си хубава“
-Петя Дубарова – „Посвещение“
– Елин Пелин – „Спасова могила“
– Елин Пелин – „Ветрената мелница“
– Атанас Далчев – „Молитва“
– Никола Вапцаров – „Вяра“
– Йордан Йовков – „Песента на колелетата“
– Виктор Пасков – „Балада за Георг Хених“
– Пейо Яворов –„Две души“
– Елисавета Багряна – „Потомка“
– Борис Христов – „Честен кръст

Presets Color

Primary
Secondary