Информационна кампания за популяризиране на професионалното образование и обучение

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 “Модернизиране на професионалното образование и обучение”

Информационна кампания за популяризиране на професионалното образование и обучение

     На 25.06.2024г. в ПГ «Васил Левски» се проведе информационна кампания за популяризиране на професионалното образование и обучение. Кампанията е в изпълнение на Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители по Проект BG05SFPR001-3.001-0001 “Модернизиране на професионалното образование и обучение”, финансиран от ЕС и Програма «Образование». В кампанията се включиха представители на нашите работодатели-партньори, а именно «БДЖ-пътнически превози» и Национална компания «Железопътна инфраструктура». Присъстваха седмокласници от основните училища «Христо Ботев» и «Св. св. Кирил и Методий». В двора на училището имаше щанд с брошури и рекламни материали  – раници, шапки, ключодържатели, шишета, тефтери и др. С учениците обсъдихме какви са предимствата на професионалното образование и какви специалности се изучават в училището. Те попълниха кратки анонимни анкети.

Presets Color

Primary
Secondary