Кой, кой е в училище? – мероприятие на ПГ „Васил Левски“

В ПГ „Васил Левски“, град Мездра се проведе беседа към учениците на тема „Кой, кой е в училище?“. На мероприятието се включиха: психологът, логопедът, ресурсният учител и образователният медиатор. Част от инициативата бе и експертът по Приобщаващо образование – г-жа Ивка Гиздина.

Учениците участваха в дискусията, задаваха въпроси, а накрая попълниха брошура, чрез която показаха, че знаят кой, кой е в училище.

Presets Color

Primary
Secondary