Отбелязване на Седмицата на гората в ПГ „Васил Левски“ Мездра

Отбелязване на Седмицата на гората в ПГ „Васил Левски“ Мездра във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ по Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от  Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Седмицата на гората е традиционен празник на българската гора и на лесовъдите в България. Отбелязва се всяка година, през първата цяла седмица на месец април. По инициатива на образователния медиатор на училището – Стефи Тошева и предвид предстоящата ваканция, учители, ученици и родители отбелязаха празника на 28.03.2024г. като засадиха в двора на гимназията 3 бора, 10 липи и много цветя.

Presets Color

Primary
Secondary