Проектна дейност ученици-родители-учители-медиатор

По случай 24. май в ПГ „Васил Левски“, Мездра се проведе проектна дейност за изработване на българската азбука, в която се включиха ученици, учители, родители и образователен медиатор.

,

 

Presets Color

Primary
Secondary