Тържествено откриване на пункт за диагностика в ПГ „Васил Левски“

Със средства от бюджета и закупено оборудване по НП „Професионално образование“, заработи новия пункт за диагностика в Професионалната гимназия, в който ще се провеждат част от часовете по практика на учениците от специалност „Автотранспортна техника“.

 

Presets Color

Primary
Secondary