15 април – Празник на ПГ „Васил Левски“

СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ОТ 15.04.1948 Г.

в Мездра започва да функционира ПРАКТИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ – петото в страната и първото на територията на Северозападна България. В началото липсва материална база и технически пособия, но има всеотдайност и ентусиазъм.

СЪС ЗАПОВЕД № РД 14-74/ 28.10.2021 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВЕЧЕ Е С НОВО ИМЕ –

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“.

Празничният ден премина в много спортни игри, награди, отличия и обучение по пожарна безопасност.

Presets Color

Primary
Secondary