Световен ден за борба с вируса на СПИН

Световен ден за борба с вируса на СПИН

С информационна беседа отбелязахме 1-ви декември – Световен ден на борба с вируса на СПИН. Ученици от 10-ти клас отговориха на въпросите: Какво е СПИН? Кои са начините на предаване на ХИВ? Какви са симптомите? Как се...

Presets Color

Primary
Secondary